Menu

Zalety zajęć teatralnych dla przedszkolaków

zajęcia teatralne dla przedszkolakówGdy mówimy o najważniejszych elementach pracy pedagogicznej przedszkola nie mamy wątpliwości, co do tego, że jedną z nich są zawsze zabaw teatralne. Teatr to przecież z samej swojej natury synteza sztuk, mamy więc w jego przypadku do czynienia ze środkami wyrazu, które są charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. Gdy mówimy o kontakcie dzieci z teatrem mamy na myśli nie tylko oglądane przez nie spektakle, wcale nie mniejsze znaczenie ma bowiem zabawa w teatr. Okazuje się zresztą, że już od swoich najmłodszych lat dzieci bardzo lubią wcielać się w różne postacie, chętnie bawią się bowiem w dom lub w sklep. Już na tym etapie stają się aktorami nawet, jeśli robią to nieświadomie, nie tylko bowiem przebierają się i samodzielnie gromadzą rekwizyty, ale również samodzielnie odgrywają role. Psycholodzy zwracają uwagę i na to, że w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym można mówić o osobach, dla których naturalną jest potrzeba wyrażania się w różnych formach ekspresji. Typowa jest dla nich przecież nie tylko mowa, ale również ruch, gest, śpiew oraz rysunek. Zajęcia prowadzone w przedszkolu mają za zadanie aktywizować spontaniczną kreatywność dzieci, trudno dziwić się więc, że zabawa w teatr cieszy się szczególną popularnością.

Często zwraca się przecież uwagę na to, że właśnie ona może być nie tylko najbardziej interesującym, ale i najbardziej wyrazistym efektem pracy, w czasie zabawy ujawniają się bowiem nie tylko doświadczenia, ale także osiągnięcia maluchów. Dzieci kochają teatr z kilku powodów, szczególne znaczenie ma zaś to, że jawi się on im jako rzeczywistość wyjątkowa. Charakterystyczne jest dla niej to, że nie ma tu rzeczy niemożliwe, a osoba, która ma do odegrania jakąś rolę może jednocześnie realizować swoje marzenia. Dzieci poprzez zabawy teatralne wprowadzane są zresztą również do świata sztuki, a w trakcie samych zajęć nie tylko rozwijają wyobraźnię, ale również doskonalą mowę, która staje się dzięki temu nie tylko wyrazista, ale również bardziej melodyjna.

scenariusze przedstawieńTeatr sprzyja też umuzykalnieniu maluchów, poprawia ich płynność ruchów, a przede wszystkim przyczynia się do tego, że rośnie ich poczucie własnej wartości. Teatr w przedszkolnym wydaniu to jednak przede wszystkim okazja do niezwykłej zabawy, w czasie której można liczyć na niemałą satysfakcję. Maluchy czują się znakomicie i nawet nie zauważają, że są skłaniane nie tylko do zapamiętywania, ale również do koncentrowania uwagi na jednej tylko czynności, a więc zdobywają te umiejętności, które okażą się szczególnie przydatne w ich późniejszym życiu. W czasie zajęć dzieci dowiadują się również, jak powstaje sztuka teatralna, w naturalny sposób wzbogacają przy tym używany przez siebie słownik. Już od dłuższego czasu zwraca się uwagę i na to, że zabawy teatralne nie pozostają bez wpływu na postawy moralne maluchów. Dzieci mogą pochwalić się dzięki nim wyostrzonym zmysłem obserwacji, a jednocześnie uczą się rozładowywać gromadzone w nich emocje w sposób rzeczywiście twórczy. Dzieci mogą też realizować pragnienie sukcesu i uznania, uczą się przy tym, jak cieszyć się i smucić i jak odróżniać dobro od zła.

Polonistka w szkole podstawowej